Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://vorredyrepension.dk.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse

I forbindelse med indgåelse af en aftale om pasning af dyr registrerer vi de oplysninger, som Skat og Fødevarestyrelsen kræver, vi skal føre kartotek over, og som du selv afgiver til Vorre Dyrepension. Det omfatter oplysninger som dit navn, telefonnummer, adresse og e-mail samt oplysninger om dit kæledyrs ID nummer, vaccinations- og fødselsdato samt navn og race.

Cookies

Vorre Dyrepension anvender cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes gennem din browser. De cookies, som Vorre Dyrepension anvender, indeholder ingen personlige oplysninger.

Google Analytics

Vorre Dyrepension anvender Google Analytics til at analysere færden på hjemmesiden.

Dette sker med henblik på at optimere hjemmesiden og gøre den mere brugervenlig. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges.

For at kunne varetage denne funktion sætter Google også cookies i dit terminaludstyr (tredjeparts-cookies).
Den anvendte IP-adresse videregives i forbindelse med Google Analytics målinger, til Google.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Hvem har adgang til personoplysningerne

Medarbejdere ved Vorre Dyrepension har adgang til at bruge personoplysningerne. De enkelte medarbejdere har alene adgang til de informationer, som er nødvendige for at kunne udføre deres arbejde.

Hvordan beskytter vi dine data?

Vorre Dyrepension opbevarer personoplysningerne sikkert og fortroligt. De opbevares krypteret på sikre servere.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker indsigt, kan du henvende dig på mail@vorredyrepension.dk.

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig, samt ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig.
Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne

Klage

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet.
Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.